อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ The Experiential English Program in Bhutan (2nd Batch) การส่งครูตำรวจตระเวนชายแดน และ มูลนิธิพุทธรักษา ครูภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกันจัดโครงการ The Experiential English ...

โครงการ Food for Children โดยสมาคมพี่น้องพุทธรักษา ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาร่วมส่งมอบความสุข และความอิ่มท้องให้ชุมชนรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

โครงการ Food for Children ครั้งที่ 2 โดย สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมด้วย มูลนิธิพุทธรักษา, มูลนิธิธ...

“Art4Worth Phase 5” นิทรรศการศิลปะ โดยเด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ พื้นที่ชุมชน 32 แห่งในกรุงเทพมหานคร

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

“Art4Worth เราทำได้” เสียงสดใสของเด็ก ๆ ในวันจัดนิทรรศการศิลปะ Art4Worth ในพื้นที่ชุมชนครั้งที่ 5 ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียน...

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดค่ายอาสา ค่ายอาสาชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้จัดค่ายอาสา ชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่...