ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรม “หลักสูตรผู้นำ”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.03.2018
วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับองค์กรคนรุ่นใหม่ Peace Gen จัดการอบรม “หลักสูตรผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่นที่ 1” เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำที่พร้อมจะทำงานเพื่อสังคมต่อไป โดยมีนักเรียนทุนพุทธรักษาจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี