ข่าวของพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth ปิดคอร์สสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ

ข่าวเมื่อวันที่ 26.02.2019
โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา ปิดคอร์สการเรียนการสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ สำหรับปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ดำเนินการสอนโดยทีมศิลปิน ได้แก่คุณยุทธกิจ ประสมผล คุณนพพร โต๊ะบุรินทร์ คุณมนตรี เสนีย์ คุณวุฒิชัย วาจาเพราะ และคุณกิตติ พลศักดิ์ขวา ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

มูลนิธิพุทธรักษาและทีมศิลปินรู้สึกภูมิใจในความตั้งใจของน้อง ๆ ทุกคน โดยน้อง ๆ เหล่านี้เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างมาก มูลนิธิพุทธรักษามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและต่อยอดความสามารถนี้ของน้อง ๆ ทุกคนต่อไป