ข่าวของพุทธรักษา

Art4Worth พาศิลปินรุ่นเยาว์ร่วมงาน Low Fat Art Fes

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019
วันที่ 9, 13 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ – โครงการ Art4Worth นำน้อง ๆ จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา และโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) กว่า 600 คน ร่วมงาน Low Fat Art Fes เพื่อสัมผัสประสบการณ์ศิลปะที่หลากหลายมุมมองและสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานของตนเอง

เทศกาลศิลปะนานาชาติครั้งนี้เป็นการเชื่อม “ศิลปะ” และ “ศิลปิน” เข้ากับชุมชนและพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว เพราะศิลปะไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่ง และไม่ใช่แค่ความสนใจของคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น งานศิลปะหลายหลายแขนงทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินคุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 10 ประเทศที่ต่างเดินทางมาโดยไม่คิดค่าตัว อาทิ ไทย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ เม็กซิโก และลาว

นอกจากนี้โครงการ Art4Worth ได้นำกิจกรรมศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยชวนน้องๆ ทั้ง 2 โรงเรียน และ เด็กๆ ในชุมชน มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ตามจินตนาการของตนเอง

อีกทั้งยังมีนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และองค์กร Peace Gen กว่า 100 ชีวิต มาช่วยดูแลและทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ทั้ง 3 วัน