ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดน่าน

ข่าวเมื่อวันที่ 01.02.2019
วันที่ 17 – 18 มกราคม, น่าน – มูลนิธิพุทธรักษาโดยคุณผดุง ลิขิตสัจจากุล คุณมาริสา วงศ์ภูษณชัย กรรมการมูลนิธิ และดร.ศิรินาถ แสนพวง Senior Social Impact Development Specialist บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา (ครูสอนภาษาอังกฤษ) จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี โดยครูมูลนิธิฯ ได้สาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลซึ่งขณะนี้สามารถใช้ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนได้ 100% แล้วและนักเรียนอนุบาลก็มีพัฒนาการภาษาอังกฤษในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง