ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบเรือ Urban Action 1 เป็นของขวัญให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ข่าวเมื่อวันที่ 28.12.2018
วันที่ 14 ธันวาคม 2561, กรุงเทพฯ - มูลนิธิพุทธรักษา นำโดย ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีที และทีมอาสาแผนแม่บทคลอง พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมพิธีส่งมอบเรือ Urban Action 1 ให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยมีนายจำรัส กลิ่นอุบล ประธานชุมชนลาดพร้าว 45 และนายสำเนียง บุญลือ ประธานชุมชนร่วมใจพิบูล 2 เป็นตัวแทนของชุมชนในการรับมอบเรือ
ทั้งนี้นายจำรัส กลิ่นอุบล ได้กล่าวขอบคุณต่อมูลนิธิฯ ที่เห็นความสำคัญและมอบเรือลำนี้ให้กับชุมชน “เรือลำนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อรับส่งสมาชิกในชุมชนทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสต่างๆ เช่น วันพระ วันเข้าพรรษา หรืองานศพ เร็วๆ นี้ชุมชนก็จะเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ซึ่งจะมีชุมชนริมคลองที่เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 50 ชุมชน เรือลำนี้ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ผมขอขอบคุณที่มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นวัตถุประสงค์ที่ดีของชุมชน เพราะถ้าไม่มีใครเข้ามาสนับสนุน กระบวนการพัฒนาก็คงเป็นไปได้ยาก จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มูลนิธิฯได้มอบเรือให้ ทางชุมชนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ”