ข่าวของพุทธรักษา

เอกอัครราชทูตประเทศภูฏานพร้อมภริยาเยี่ยมชมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 13.12.2018
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561, ราชบุรี – โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาต้อนรับ H.E. Mr Tshewang Chophel Dorji (นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี) เอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาที่สนับสนุนโดยมูลนิธิพุทธรักษา เช่น โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) โครงการสหกรณ์โรงเรียน โครงการโรงผลิตน้ำดื่ม ชมรมขนมไทย รวมถึงพูดคุยกับคุณครูสอนภาษาอังกฤษชาวภูฏาน ตามโครงการ English for Life เป็นต้น
 
นอกจากนี้ Mrs Karma Tsering ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจำประเทศไทย ได้มอบหนังสือนิทานเรื่อง “The Gift” ที่ท่านเป็นผู้แต่งพร้อมเล่านิทานให้น้อง ๆ ฟัง โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ การมีน้ำใจให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วสักวันผลของการให้จะย้อนกลับมาหาตัวเราเอง