ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาจำนวน 17 ท่านเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดน่าน

ข่าวเมื่อวันที่ 01.02.2019

มูลนิธิพุทธรักษา & บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางไปเยี่ยมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

ตัวแทนสำนักพระราชวังภูฏานศึกษาดูงานโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.01.2019

มูลนิธิพุทธรักษาและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาต้อนรับ Mr Chitem Tenzin ดำรงตำแหน่ง Chamberlain to HM The King 

อ่านต่อ