ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2018

4 เมษายน 2561 มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับกลุ่มบริษัทดีที นำโดยคุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายในงานได้มีการมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์ กับเมนูข้าวมันไก่ ตราไก่ย่างห้าดาว และไอศครีมรวมมิตร พร้อมมอบเงินเงินสนับสนุนการศึกษาจากคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มารู้จักโครงการเกษตรยั่งยืนที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากันเถอะ

ข่าวเมื่อวันที่ 28.03.2018

โครงการเกษตรยั่งยืนยึดหลักเกษตรอินทรีย์ในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้ในโครงกรและจัดจำหน่ายภายนอก ซึ่งกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีลูกค้าและผู้ที่สนใจสั่งซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนจากโครงการเดือนละหลายร้อยกิโลกรัม โดยทางโครงการกำลัเริ่มศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาและต่อยอดไปสู่งานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรม “หลักสูตรผู้นำ”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.03.2018

วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับองค์กรคนรุ่นใหม่ Peace Gen จัดการอบรม “หลักสูตรผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่นที่ 1” เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำที่พร้อมจะทำงานเพื่อสังคมต่อไป โดยมีนักเรียนทุนพุทธรักษาจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านต่อ
อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day ขึ้นที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา และโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยจัดที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ