ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

เปิดสหกรณ์ “ร้านอิ่มบุญจารินี” ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

23 พฤษภาคม 2561, ราชบุรี – มูลนิธิพุทธรักษา โดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล กรรมการมูลนิธิ เป็นประธานเปิด “ร้านอิ่มบุญจารินี” ซึ่งเป็นสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สำหรับ “ร้านอิ่มบุญจารินี” ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์หลักดังนี้

อ่านต่อ
อ่านต่อ

สมาชิกกลุ่มบริษัทดีทีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

23 พฤษภาคม 2561, ราชบุรี – มูลนิธิพุทธรักษาโดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มบริษัทดีที จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

โครงการ Art4Worth จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนและสำนักงานใหญ่ 695

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จับมือกับองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ (Peacegen) 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

ข่าวเมื่อวันที่ 03.05.2018

19 เมษายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัทดีที นำโดยคุณวิสุทธิ์ ถาวรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 พร้อมมอบเงินสนับสนุนจากคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ บริหารจัดการโดยมูลนิธิพุทธรักษา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2018

4 เมษายน 2561 มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับกลุ่มบริษัทดีที นำโดยคุณวิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ภายในงานได้มีการมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์ กับเมนูข้าวมันไก่ ตราไก่ย่างห้าดาว และไอศครีมรวมมิตร พร้อมมอบเงินเงินสนับสนุนการศึกษาจากคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

อ่านต่อ