ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

“เก็บตกความสนุก..อบอุ่น..ประทับใจ..ณ ค่ายปฐมนิเทศพี่น้องพุทธรักษา 2561”

ข่าวเมื่อวันที่ 25.06.2018

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561, ปทุมธานี – จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วสำหรับกิจกรรมสำคัญประจำปี “ค่ายปฐมนิเทศพี่น้องพุทธรักษา 2561” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยทธ์องค์กร งานกลยุทธ์องค์กรระยะยาว บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานเปิดงานในวันแรก และพ.ต.อ. ประกฤติ ยามานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิพุทธรักษาเป็นประธานพิธีรับขวัญ โดยนักเรียนทุนกว่า 300 คน

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เปิดสหกรณ์ “ร้านอิ่มบุญจารินี” ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

23 พฤษภาคม 2561, ราชบุรี – มูลนิธิพุทธรักษา โดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล กรรมการมูลนิธิ เป็นประธานเปิด “ร้านอิ่มบุญจารินี” ซึ่งเป็นสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สำหรับ “ร้านอิ่มบุญจารินี” ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์หลักดังนี้

อ่านต่อ
อ่านต่อ

สมาชิกกลุ่มบริษัทดีทีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

23 พฤษภาคม 2561, ราชบุรี – มูลนิธิพุทธรักษาโดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มบริษัทดีที จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

โครงการ Art4Worth จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนและสำนักงานใหญ่ 695

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จับมือกับองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ (Peacegen) 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

ข่าวเมื่อวันที่ 03.05.2018

19 เมษายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัทดีที นำโดยคุณวิสุทธิ์ ถาวรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 พร้อมมอบเงินสนับสนุนจากคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ บริหารจัดการโดยมูลนิธิพุทธรักษา

อ่านต่อ