ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’ และ ‘Playground Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 01.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’ การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 20.07.2018

มูลนิธิพุทธรักษา นำโดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth ลงพื้นที่สอนศิลปะชุมชนใต้สะพานพระราม 8

ข่าวเมื่อวันที่ 19.07.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม “Playground Workshop”

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth ลงพื้นที่สอน Drawing โรงเรียนวัดสระแก้ว

ข่าวเมื่อวันที่ 18.07.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัด “4Worth Workshop”

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาปฐมนิเทศนักเรียนทุนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น

ข่าวเมื่อวันที่ 19.07.2018

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ