ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ข่าวเมื่อวันที่ 23.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ส่งนางสาววิริยา วอปู นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ YES 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาจัดค่ายค้นหาตัวเอง 1/2561

ข่าวเมื่อวันที่ 20.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดค่ายค้นหาตัวเอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวันสระแก้ว

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวเมื่อวันที่ 16.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน ประเภททุนกตัญญูพุทธรักษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 07.08.2018

โครงการ Art4Worth มูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัด “4Worth Workshop” สอนโปรแกรม Drawing (ครั้งที่ 4)

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศลาว

ข่าวเมื่อวันที่ 07.08.2018

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ บริจาคเงินในนามมูลนิธิพุทธรักษา 1ล้านบาทสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อ่านต่อ