ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงนามความร่วมมือกับไรซ์ไทยแลนด์

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2018

 มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ คุณศรีไทย เหมโสรัจ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมการลดความเหลื่อมล้ำ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 05.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม “4Worth Workshop” เรื่องการวาดเส้นสร้างสรรค์

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามการสอนภาษาอังกฤษ

ข่าวเมื่อวันที่ 23.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธาน คุณพิสุทธิ์ อารีมิตร, Mr.James Scoot,การสอนของนักวิชาการ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เปิดโลกอาชีพ Career Day ครั้งที่ 1

ข่าวเมื่อวันที่ 20.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ข่าวเมื่อวันที่ 23.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ส่งนางสาววิริยา วอปู นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ YES 

อ่านต่อ