ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษานำนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษานำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก รร.วัดสระแก้ว,รร.บางเสด็จวิทยาคม,รร.ธรรมจารินี เข้าร่วมกิจกรรม Mini Open house

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงนามความร่วมมือกับไรซ์ไทยแลนด์

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2018

 มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ คุณศรีไทย เหมโสรัจ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมการลดความเหลื่อมล้ำ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 05.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม “4Worth Workshop” เรื่องการวาดเส้นสร้างสรรค์

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามการสอนภาษาอังกฤษ

ข่าวเมื่อวันที่ 23.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธาน คุณพิสุทธิ์ อารีมิตร, Mr.James Scoot,การสอนของนักวิชาการ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เปิดโลกอาชีพ Career Day ครั้งที่ 1

ข่าวเมื่อวันที่ 20.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ