ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบเรือ Urban Action 1 เป็นของขวัญให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ข่าวเมื่อวันที่ 28.12.2018

วันที่ 14 ธันวาคม 2561, กรุงเทพฯ - มูลนิธิพุทธรักษา นำโดย ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีที และทีมอาสาแผนแม่บทคลอง พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมพิธีส่งมอบเรือ Urban Action 1 ให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยมีนายจำรัส กลิ่นอุบล ประธานชุมชนลาดพร้าว 45 และนายสำเนียง บุญลือ ประธานชุมชนร่วมใจพิบูล 2 เป็นตัวแทนของชุมชนในการรับมอบเรือ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

รางวัลแด่ผู้กตัญญู “พลทหารวินัย บุญคง”

ข่าวเมื่อวันที่ 18.12.2018

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาทำพิธีมอบบ้านในโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาและ RIECE Thailand นิเทศการสอนครูปฐมวัยโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.12.2018

มูลนิธิพุทธรักษาและโครงการ RIECE Thailand เดินทางไปนิเทศการสอนคุณครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตประเทศภูฏานพร้อมภริยาเยี่ยมชมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 13.12.2018

คณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมโครง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เช่น โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 29.11.2018

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษ

อ่านต่อ