ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

รางวัลแด่ผู้กตัญญู “พลทหารวินัย บุญคง”

ข่าวเมื่อวันที่ 18.12.2018

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาทำพิธีมอบบ้านในโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาและ RIECE Thailand นิเทศการสอนครูปฐมวัยโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.12.2018

มูลนิธิพุทธรักษาและโครงการ RIECE Thailand เดินทางไปนิเทศการสอนคุณครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตประเทศภูฏานพร้อมภริยาเยี่ยมชมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 13.12.2018

คณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมโครง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เช่น โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 29.11.2018

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษ

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 02.10.2018

มูลนิธิพุทธรักษา_เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา(ครูสอนภาษาอังกฤษ)ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

อ่านต่อ