ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง

ข่าวเมื่อวันที่ 30.07.2019

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องนักเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562 ณ โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019

จัดการอบรมผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 ณ  Whizdom Club 101 The Third Place ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน พ.ศ. 2562 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

โครงการ Art4Worth ปิดคอร์สสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ

ข่าวเมื่อวันที่ 26.02.2019

โดยมูลนิธิพุทธรักษา ปิดคอร์สการเรียนการสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ สำหรับปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

อ่านต่อ
อ่านต่อ

Art4Worth พาศิลปินรุ่นเยาว์ร่วมงาน Low Fat Art Fes

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019

โครงการ Art4Worth นำน้อง ๆ  ร่วมงาน Low Fat Art Fes เพื่อสัมผัสประสบการณ์ศิลปะที่หลากหลายมุมมองและสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานของตนเอง

อ่านต่อ