ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day ขึ้นที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา และโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยจัดที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อ่านต่อ