มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

DTGO and Buddharaksa Donate 5,000 raincoats and 4,000 Umbrellas to Palace Mourners

ข่าวเมื่อวันที่ 14.07.2017

เมื่อวันที่ 14 ก.ค 2560 ตัวแทนผู้บริหารและสมาชิกองค์กร กลุ่มบริษัทดีที และมูลนิธิพุทธรักษา นำโดยคุณรัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ...

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2017

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดีที จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 25...

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนโครงการสร้างโรงอาหาร รร.ธรรมจารินี

ข่าวเมื่อวันที่ 14.06.2017

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เพื่อให้รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมรองรั...

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรางวัลเรียนดี

ข่าวเมื่อวันที่ 14.06.2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันปัญญาภิวั...