มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบบ้านที่คลองสามวา

ข่าวเมื่อวันที่ 09.11.2017

มูลนิธิพุทธรักษาโดย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ สำนักงานเขตคลองสาม...

โครงการ Art4Worth ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนบางซื่อ (ลาดพร้าว 34)

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2017

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินอาสาได้แก่ คุณยุทธกิจ ประสมผล คุณนพพร โต๊ะบุ...

มูลนิธิพุทธรักษาติดตามการดำเนินโครงการ ณ ร.ร.ตชด.

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2017

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 มูลนิธิพุทธรักษาโดย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา และทีมงาน ทำการติดตามการดำเนินงานโค...

เก็บตกภาพความประทับใจกิจกรรม Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 02.09.2017

มูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินอาสา โดยคุณยุทธกิจ ประสมผล และคุณนพพร โต๊ะบุรินทร์ จัดกิจกรรม Art4Worth ในวันเสาร์ที่ 26 สิงห...