มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 29.11.2018

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษ

มูลนิธิพุทธรักษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 02.10.2018

มูลนิธิพุทธรักษา_เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา(ครูสอนภาษาอังกฤษ)ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

งานประมูลภาพ Art4Worth ระดมทุนได้ 500,000 บาทเพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดตาก

ข่าวเมื่อวันที่ 28.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษา_งานประมูลภาพเขียนจากนิทรรศการ “เทิดธรรมจักรีวงศ์”  ของอาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก และนักเรียนในโครงการ Art4Worth

ขอเชิญสมาชิกองค์กรร่วมชมนิทรรศการ “เทิดธรรมจักรีวงศ์” ผลงานภาพวาดจากโครงการ Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 19.09.2018

โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดงานเปิดนิทรรศการภาพเฉลิมพระเกียรติ เทิดธรรมจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นผลงานจากอาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก