มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 20.07.2018

มูลนิธิพุทธรักษา นำโดยคุณสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิ

มูลนิธิพุทธรักษาปฐมนิเทศนักเรียนทุนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น

ข่าวเมื่อวันที่ 19.07.2018

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Art4Worth ลงพื้นที่สอนศิลปะชุมชนใต้สะพานพระราม 8

ข่าวเมื่อวันที่ 19.07.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม “Playground Workshop”

Art4Worth ลงพื้นที่สอนศิลปะโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 18.07.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม “4Worth Workshop”