มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

รางวัลแด่ผู้กตัญญู “พลทหารวินัย บุญคง”

ข่าวเมื่อวันที่ 18.12.2018

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาทำพิธีมอบบ้านในโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย 

มูลนิธิพุทธรักษาและ RIECE Thailand นิเทศการสอนครูปฐมวัยโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.12.2018

มูลนิธิพุทธรักษาและโครงการ RIECE Thailand เดินทางไปนิเทศการสอนคุณครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

เอกอัครราชทูตประเทศภูฏานพร้อมภริยาเยี่ยมชมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 13.12.2018

คณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมโครง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เช่น โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ   

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 29.11.2018

เปิดตัวสมาคมพี่น้องพุทธรักษา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษ