มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรม “หลักสูตรผู้นำ”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.03.2018

...

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018

...

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมครู โรงเรียนบ้านขอบด้ง

ข่าวเมื่อวันที่ 08.12.2017

...

ถุงผ้าเหลือใช้..ให้น้องๆนะคะ :D

ข่าวเมื่อวันที่ 28.11.2017

...