มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

ขอเชิญสมาชิกองค์กรร่วมชมนิทรรศการ “เทิดธรรมจักรีวงศ์” ผลงานภาพวาดจากโครงการ Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 19.09.2018

โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดงานเปิดนิทรรศการภาพเฉลิมพระเกียรติ เทิดธรรมจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นผลงานจากอาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่าในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

ข่าวเมื่อวันที่ 13.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษานำอาสาสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ ร่วมปลูกป่า ณ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมอบรมหลักสูตร High Scope

ข่าวเมื่อวันที่ 13.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ร่วมอบรม โดยโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ

มูลนิธิพุทธรักษาลงนามความร่วมมือกับไรซ์ไทยแลนด์

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2018

 มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ คุณศรีไทย เหมโสรัจ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมการลดความเหลื่อมล้ำ