มูลนิธิพุทธรักษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จบ

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth ปิดคอร์สสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ

ข่าวเมื่อวันที่ 26.02.2019

โดยมูลนิธิพุทธรักษา ปิดคอร์สการเรียนการสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ สำหรับปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาจำนวน 17 ท่านเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Art4Worth พาศิลปินรุ่นเยาว์ร่วมงาน Low Fat Art Fes

ข่าวเมื่อวันที่ 25.02.2019

...

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดน่าน

ข่าวเมื่อวันที่ 01.02.2019

มูลนิธิพุทธรักษา & บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางไปเยี่ยมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา