มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนและสำนักงานใหญ่ 695

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จับมือกับองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ (Peacegen) 

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

ข่าวเมื่อวันที่ 03.05.2018

...

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2018

...

มารู้จักโครงการเกษตรยั่งยืนที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากันเถอะ

ข่าวเมื่อวันที่ 28.03.2018

...