มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มารู้จักโครงการเกษตรยั่งยืนที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากันเถอะ

ข่าวเมื่อวันที่ 28.03.2018

...

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรม “หลักสูตรผู้นำ”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.03.2018

...

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018

...

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมครู โรงเรียนบ้านขอบด้ง

ข่าวเมื่อวันที่ 08.12.2017

...