มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

ข่าวของพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 25.03.2017

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 มูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้กลุ่มบริษัทดีที โดยคุณฉันทนา สนานคุณ คุณนภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี และคุณนัยนา ทวยนาค...

MQDC ร่วมสนับสนุนรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6

ข่าวเมื่อวันที่ 24.03.2017

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) โดยคุณโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ งานกลยุทธ์องค์กร...

มูลนิธิพุทธรักษาเปิดตัวโครงการ Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 20.03.2017

11 มีนาคม 2560 มูลนิธิพุทธรักษา เปิดตัวโครงการ Art4Worth กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอาสาได้ลงพื้นที่ในโรงเรียน และชุมชน เพื่อ...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมประชุมแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ครูรร.ตชด.

ข่าวเมื่อวันที่ 20.03.2017

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2560 มูลนิธิพุทธรักษา นำโดย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดกา...