มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนโครงการสร้างโรงอาหาร รร.ธรรมจารินี

ข่าวเมื่อวันที่ 14.06.2017

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เพื่อให้รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมรองรั...

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรางวัลเรียนดี

ข่าวเมื่อวันที่ 14.06.2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันปัญญาภิวั...

ท่านประธานธนินท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รร.ธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 09.06.2017

1 มิถุนายน 2560 ท่านประธานธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ พร้อมครอบครัว ประกอบด้วย คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห...

แคมป์พี่น้องพุทธรักษา 2560 ณ สวนสยาม ครบรสทั้งสนุก อบอุ่น เร้าใจ

ข่าวเมื่อวันที่ 09.06.2017

 2 – 3 มิถุนายน 2560 มูลนิธิพุทธรักษา นำโดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีที และประธานกรรมการ มูลนิธ...