มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 02.10.2018

มูลนิธิพุทธรักษา_เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา(ครูสอนภาษาอังกฤษ)ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

งานประมูลภาพ Art4Worth ระดมทุนได้ 500,000 บาทเพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดตาก

ข่าวเมื่อวันที่ 28.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษา_งานประมูลภาพเขียนจากนิทรรศการ “เทิดธรรมจักรีวงศ์”  ของอาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก และนักเรียนในโครงการ Art4Worth

ขอเชิญสมาชิกองค์กรร่วมชมนิทรรศการ “เทิดธรรมจักรีวงศ์” ผลงานภาพวาดจากโครงการ Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 19.09.2018

โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดงานเปิดนิทรรศการภาพเฉลิมพระเกียรติ เทิดธรรมจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นผลงานจากอาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก

นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่าในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

ข่าวเมื่อวันที่ 13.09.2018

มูลนิธิพุทธรักษานำอาสาสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ ร่วมปลูกป่า ณ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช