มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

“เก็บตกความสนุก..อบอุ่น..ประทับใจ..ณ ค่ายปฐมนิเทศพี่น้องพุทธรักษา 2561”

ข่าวเมื่อวันที่ 20.06.2018

จัดงานค่ายปฐมนิเทศพี่น้องพุทธรักษา ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  มีนักเรียนทุนเข้าร่วมกว่า 300 คน 

สมาชิกกลุ่มบริษัทดีทีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

...

เปิดสหกรณ์ “ร้านอิ่มบุญจารินี” ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2018

...

โครงการ Art4Worth จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนและสำนักงานใหญ่ 695

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2018

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จับมือกับองค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ (Peacegen)