มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวเมื่อวันที่ 16.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน ประเภททุนกตัญญูพุทธรักษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มูลนิธิพุทธรักษาสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศลาว

ข่าวเมื่อวันที่ 07.08.2018

คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ บริจาคเงินในนามมูลนิธิพุทธรักษา 1ล้านบาทสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 07.08.2018

โครงการ Art4Worth มูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัด “4Worth Workshop” สอนโปรแกรม Drawing (ครั้งที่ 4)

Art4Worth จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’ และ ‘Playground Workshop’

ข่าวเมื่อวันที่ 01.08.2018

มูลนิธิพุทธรักษา การสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จัดกิจกรรม ‘4Worth Workshop’ การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ