มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการ Art4Worth ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนบางซื่อ (ลาดพร้าว 34)

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2017

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินอาสาได้แก่ คุณยุทธกิจ ประสมผล คุณนพพร โต๊ะบุ...

มูลนิธิพุทธรักษาติดตามการดำเนินโครงการ ณ ร.ร.ตชด.

ข่าวเมื่อวันที่ 11.09.2017

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 มูลนิธิพุทธรักษาโดย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา และทีมงาน ทำการติดตามการดำเนินงานโค...

เก็บตกภาพความประทับใจกิจกรรม Art4Worth

ข่าวเมื่อวันที่ 02.09.2017

มูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินอาสา โดยคุณยุทธกิจ ประสมผล และคุณนพพร โต๊ะบุรินทร์ จัดกิจกรรม Art4Worth ในวันเสาร์ที่ 26 สิงห...

มูลนิธิพุทธรักษาต้อนรับครูจากภูฏาน ร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษรร.ตชด.

ข่าวเมื่อวันที่ 30.08.2017

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มูลนิธิพุทธรักษาได้ต้อนรับมิสเตอร์ปุสก้า เชตรี ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากประเทศภู...