มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปี ...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนของครู ตชด. ภาษาอังกฤษ

ข่าวเมื่อวันที่ 21.11.2016

นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวเมื่อวันที่ 22.09.2016

มูลนิธิพุทธรักษาจัด ‘ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนพุทธรักษา 2559’

ข่าวเมื่อวันที่ 03.06.2016

มูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษา

ข่าวเมื่อวันที่ 31.03.2016