มูลนิธิพุทธรักษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จบ

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง

ข่าวเมื่อวันที่ 30.07.2019

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019

จัดการอบรมผู้นำนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 ณ  Whizdom Club 101 The Third Place ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน พ.ศ. 2562 

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องนักเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019

...

โครงการ Art4Worth ปิดคอร์สสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ

ข่าวเมื่อวันที่ 26.02.2019

โดยมูลนิธิพุทธรักษา ปิดคอร์สการเรียนการสอนเทคนิคการใช้สีน้ำ สำหรับปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561