มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดน่าน

ข่าวเมื่อวันที่ 01.02.2019

มูลนิธิพุทธรักษา & บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางไปเยี่ยมการเรียนการสอนพร้อมติดตามการทำงานของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา

ตัวแทนสำนักพระราชวังภูฏานศึกษาดูงานโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.01.2019

มูลนิธิพุทธรักษาและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาต้อนรับ Mr Chitem Tenzin ดำรงตำแหน่ง Chamberlain to HM The King 

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบเรือ Urban Action 1 เป็นของขวัญให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ข่าวเมื่อวันที่ 28.12.2018

...

รางวัลแด่ผู้กตัญญู “พลทหารวินัย บุญคง”

ข่าวเมื่อวันที่ 18.12.2018

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาทำพิธีมอบบ้านในโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย