มูลนิธิพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

เอกชัย กิติกรพิทักษ์กุล

...

อ่านต่อ
เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี 2557

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ Career Day

ข่าวเมื่อวันที่ 12.01.2018

...

มูลนิธิพุทธรักษาจัดอบรมครู โรงเรียนบ้านขอบด้ง

ข่าวเมื่อวันที่ 08.12.2017

...

ถุงผ้าเหลือใช้..ให้น้องๆนะคะ :D

ข่าวเมื่อวันที่ 28.11.2017

...

เปิดสหกรณ์นักเรียน รร.วัดสระแก้ว ปลูกฝังนร.ใส่ใจการเงิน

ข่าวเมื่อวันที่ 23.11.2017

...